Közzétételi listák

XI. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: KÖZZÉTÉTELI LISTÁK

  1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista:

Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum

  1. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve,

Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi

Sándor Technikum

a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

4900 Fehérgyarmat,

Május 14. tér 16.

a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele

Kisvárdai  Szakképzési Centrum adószáma: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15

a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)

Telefonszám: 04-44/364-447
E-mail cím:  petofifgy@gmail.com
Honlap:  www.petofifgy.hu

a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve.

Kisvárdai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. július 01.

b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége

Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1011 Budapest, Szemere utca 6.
Központi postacím: 1440 Budapest Pf. 1.
Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 4775942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

c) a feladat ellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai

Kisvárdai Szakképzési Centrum
Székhely: 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
Adószám: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15
Telefon: +36 44 488 031
Email:  szcentrumkisvarda@gmail.com
Honlap: https://kisvardaiszc.hu/

d) Az Onytv. 1/A melléklet I.rész 1.pont B.) alpontja alapján a főigazgató,  a kancellár és az igazgató családi és utóneve és elérhetősége

Főigazgató: Bodnár Attila Sándor
Telefon: +36 45 488 031
E-mail: bodnar.attila.kszc@gmail.com 
Kancellár: Matus Attila Imre
Telefon: +36 45 488 031

E-mail:kisvardakancellar@gmail.com

 

Igazgató: Macsi Gyula

Telefon: 06-44/364-447

E-mail: gyulamacsi@gmail.comII. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

e) feladat ellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója

Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum

4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16.

http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2022/10/Elérhető-szakmák-megnevezése-azonosítója.pdf

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám

Kisvárdai SZC Alapítói okirata

1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

http://petofifgy.hu/beiskolazasi-informaciok/

2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2023/10/A-fenntartó-által-engedélyezett-osztályok.pdf

3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei

Nem releváns

4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,

Nem releváns

5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2023/10/SZMSZ_2023_KSZC_Petofi.pdf

http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2023/10/Az-iskolai-tanév-helyi-rendje.pdf

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2023/10/SZMSZ_2023_KSZC_Petofi.pdf

http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2023/10/Szakmai-program_2023_-08_30.pdf

http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2023/10/Hazirend-2023_KSZC_Petofi.pdf

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége

http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2023/10/Az-iskolában-dolgozó-oktatók-végzettsége-tanított-tárgyaik.pdf

8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2023/10/Iskolai-osztályok-létszáma.pdf

9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2023/10/Lemorzsolódási-évismétlési-mutatók.pdf

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2023/10/Szakmai-program_2023_-08_30.pdf

11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei

http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2023/10/Érettségi-és-vizsgaeredmények.pdf

12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei

http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2023/10/Egyéb-foglalkozások-igénybevételének-lehetősége.pdf

13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja

Nem releváns

14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma

B/2021/001935

15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.

Nem releváns

16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai)

http://petofifgy.hu/penzugyi-szamviteli-ugyintezo-esti-okj-54-344-01/

http://petofifgy.hu/programkovetelmeny-szerinti-kepzes/

17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program

http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2023/10/Vezetői-program-Macsi-Gyula.pdf

18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés

Nem releváns

FIT jelentések