Beiskolázási információk

Kedves Szülők!

Minden szülő életének egyik legnehezebb, legfelelősségteljesebb időszaka az, amikor arról kell dönteni, hogy az általános iskola befejezése után hova menjen a gyerek továbbtanulni. Ez a komoly döntés – amelyet ebben a korban a szülő és a gyerek közösen hoz meg – jelentősen befolyásolhatja a gyerek későbbi életpályáját, egyáltalán egész életét. E felelősségteljes döntéshozatalhoz szeretnék a Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági, Informatikai és Ügyviteli Szakgimnáziuma nevében némi segítséget, támpontot nyújtani. Az új Köznevelési és a Szakképzési törvény alapjaiban újította, változtatta meg hazánkban a közoktatás illetve a szakképzés eddigi gyakorlatát. 2016 szeptember 1-től a szakközépiskolák szakgimnáziumokká alakultak, ennek megfelelően tehát iskolánk is szakgimnázium. A szakgimnáziumi képzés 4+1 éves. E képzési forma legfontosabb jellemzői:

 • A 9-12. évfolyamon az általános műveltséget megalapozó oktatás mellett már szakképzés is folyik. Ez a 4 év az érettségi mellett az érettségihez kapcsolódó mellékszakképesítés megszerzésére készít fel, valamint előkészíti a szakképzési évfolyamon megszerezhető fő szakképesítés, egy emelt szintű OKJ-s képesítés megszerzését.
 • A kötelező érettségi vizsgatárgyakból az érettségi vizsgakövetelmények egységesek, továbbra sincs külön gimnáziumi illetve szakgimnáziumi érettségi, a követelményszint azonos.
 • 9-12. évfolyamon a közismereti oktatással párhuzamosan érettségire épülő szakképzés folyik. A tanulók az érettségi bizonyítvánnyal együtt az adott ágazatnak megfelelő szakmai érettségi vizsgát is tesznek, valamint – választásuk szerint –  az ágazatnak megfelelő középszintű OKJ-s szakképesítést is szerezhetnek.
 • A 13. évfolyamon a szakmai képzés befejezéseként 1 év alatt emelt szintű OKJ-s szakképesítés szerezhető.

Az emelt szintű OKJ-s képesítés megszerzése szakirányú továbbtanulás esetén a BSc képzési időt akár 2 félévvel megrövidítheti.
A fentieknek megfelelően a 2019/20-as tanévben a Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági, Informatikai és Ügyviteli Szakgimnáziuma a következő képzési struktúra indítását tervezi a 9. évfolyamon:

 • 1/2 osztály Közgazdaság ágazati képzés.

  Az érettségivel együtt 52 345 06 számú Pályázati támogatási asszisztens végzettség is szerezhető. A szakképzés a 13. évfolyamon az 54 344 01 számú Pénzügyi-számviteli ügyintéző emelt szintű OKJ-s szakma megszerzésével zárul. 
  Ezt követően 1 év alatt felnőttoktatás keretében Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés ráépülés szerezhető.

 • 1/2 osztály Ügyvitel ágazati képzés.

  Az érettségivel együtt 52 841 02 számú ügyfélszolgálati ügyintéző végzettség is szerezhető. A szakképzés a 13. évfolyamon az 54 346 03 számú irodai titkár emelt szintű OKJ-s szakma megszerzésével zárul.

 • 1 osztály Informatika ágazati képzés.

  Az érettségivel együtt 52 481 02 számú Irodai informatikus végzettség is szerezhető. A szakképzés a 13. évfolyamon az 54 481 02 számú Gazdasági informatikus vagy 54 481 06 számú Informatikai rendszerüzemeltető emelt szintű OKJ-s szakma megszerzésével zárul.

Iskolánkban tehát 4+1 év alatt:

– érettségi bizonyítvány, 

 középszintű OKJ-s szakma és

– emelt szintű OKJ-s szakma szerezhető.

Úgy gondolom, iskolánk rendelkezik mindazokkal a tárgyi, technikai feltételekkel, valamint munkáját lelkiismeretesen végző szakképzett szaktanári állománnyal, amely lehetővé teszi a színvonalas oktatást.

Legtehetségesebb diákjaink országos tanulmányi versenyeken (országos 1., 3. és 6. helyezés elméleti közgazdaságtanból; 3. helyezés vállalkozási ismeretekből; 1., 3., 5., 6.,  helyezés a pénzügyi-számviteli ügyintézők OKJ-s versenyén) értek, érnek el kimagasló sikereket. Az intézmény akkreditált EBC*L vizsgaközpont, ahol az európai üzleti és vállalkozási szférában szükséges gazdasági jártasságot igazoló Egységes Európai Gazdasági Oklevél szerezhető. 2006 óta ÖKO-iskolaként különös figyelmet fordítunk a környezettudatos életvitel és magatartás-formák kialakítására. Mindezeken túl erősségünknek tartjuk a derűs iskolai légkört, a hangulatos rendezvényeket, a méltó megemlékezéseket történelmi sorsfordulóinkról és színvonalas ünnepeinket.

Iskolánkba történő felvétel módja:

A felvételről az általános iskolából hozott pontok alapján felállított rangsor alapján döntünk. A hozott pontok száma maximum 50 lehet, amely a 7. osztály év végi, valamint a 8. osztály első félévi eredményeiből tevődik össze a következő tantárgyak érdemjegyei alapján: matematika, irodalom, nyelvtan, történelem és idegen nyelv

Amennyiben személyesen akar tájékozódni az iskolánkban folyó képzésről, szeretettel várjuk intézményünkben. Sikeres pályaválasztást kívánok!

Fehérgyarmat, 2018. szeptember 17.

Macsi Gyula
igazgató