Beiskolázási tájékoztató

Kedves Szülők! Kedves 8. osztályos tanulók!

Minden szülő életének egyik legnehezebb, legfelelősségteljesebb időszaka az, amikor arról kell dönteni, hogy az általános iskola befejezése után hova menjen a gyerek továbbtanulni. Ez a komoly döntés – amelyet ebben a korban a szülő és a gyerek közösen hoz meg – jelentősen befolyásolhatja a gyerek későbbi életpályáját, egyáltalán egész életét. E felelősségteljes döntéshozatalhoz szeretnék a Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum nevében némi segítséget, támpontot nyújtani. 

2020 szeptemberétől elkezdődött a hazai szakképzés teljes, átfogó, rendszerszintű átalakításának gyakorlati bevezetése. 

Ettől az időponttól kezdődően iskolánk neve is megváltozott, mellyel együtt felmenő rendszerben a technikusi képzés került bevezetésre. 

A technikum 5 éves képzési idejű intézmény:

 • A 9-10. évfolyamon az általános műveltséget megalapozó oktatás mellett ágazati alapozó képzés is folyik.
 • A 10. évfolyam végén az ágazati alapozó képzés alapvizsgával zárul, amely után választhatnak a fiatalok a technikum által kínált konkrét szakmai képzések közül.  
 • A 11-13. évfolyamon az általános érettségire történő felkészítés mellett tehát már az adott szakmára specializált  szakmai képzés folyik.
 • A 12. évfolyam végén csak három kötelező tantárgyból (magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika) tesznek a tanulók előrehozott érettségi vizsgát.
 • A technikumi képzés a 13. évfolyam végén zárul, ahol a tanulók:
  • technikusi szakképesítést szereznek, amely egyben emelt szintű érettségi vizsgának minősül,
  •  
  • idegen nyelvből is érettségizve, általános érettségi bizonyítványt szereznek.
 • A kötelező érettségi vizsgatárgyakból az érettségi vizsgakövetelmények egységesek, továbbra sincs külön gimnáziumi illetve technikumi érettségi, a követelményszint azonos.
 • Az állam a technikumi tanulmányokat törvényben garantált mértékű ösztöndíjrendszerrel támogatja:
 • A 9.-10. évfolyamon tanulók ágazati alapösztöndíjban részesülnek (havi összege az ösztöndíj alapjának 8%-a)
 • A 11.-13. évfolyamon a diákok tanulmányi eredményük függvényében szakképzési ösztöndíjban részesülnek (havi összege az ösztöndíj alapjának 8-59%-a)
 • Hátrányos helyzetű, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult tanuló szociális ösztöndíjban  is részesülhet (havi összege az ösztöndíj alapjának 16-34%-a) 
 • A technikusi oklevelet szerzett tanuló egyszeri pályakezdési juttatásban részesül (a szakmai vizsga eredményétől függően az ösztöndíj alapjának 133-302%-a) 

A technikum elvégzése után a fiatal lehetőségei:

– A technikusi oklevél birtokában elhelyezkedik a munkaerő piacon;

– A technikusi oklevél és az érettségi bizonyítvány birtokában az adott ágazatnak megfelelő szakirányban továbbtanul (akár külön felvételi vizsga nélkül) felsőoktatási intézményben;

– Az érettségi bizonyítvány birtokában továbbtanul bármely, nem szakirányú felsőoktatási intézményben;

 A fentieknek megfelelően a 2023/2024-es tanévben a Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum a következő képzési struktúra indítását tervezi a 9. évfolyamon:

 • 1 osztály:  Gazdálkodás és menedzsment ágazati képzés.

A 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók, majd specializált szakmai képzésben vesznek részt:

  • a 11-13. évfolyamon elsajátítják a technikusi képzés szakmai követelményeit, majd a 13. évfolyam végén az érettségivel együtt 5 0411 09 01 számú “Pénzügyi-számviteli ügyintéző” technikusi oklevelet szereznek; vagy
  • a 11-13. évfolyamon elsajátítják a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karával kötött együttmüködési megállapodás alapján az emelt szintű technikusi képzés szakmai követelményeit, majd a 13. évfolyam végén az érettségivel együtt 5 0411 09 01 számú “Okleveles Pénzügyi-számviteli ügyintéző” technikusi oklevelet szereznek;

 • 1 osztály Informatika és távközlés ágazati képzés.

A 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók, majd specializált szakmai képzésben vesznek részt:   

  • a 11-13. évfolyamon elsajátítják a technikusi képzés szakmai követelményeit, majd a 13. évfolyam végén az érettségivel együtt 5 0613 12 03 számú “Szoftverfejlesztő és – tesztelő” technikusi oklevelet szereznek; vagy
  •   a 11-13. évfolyamon elsajátítják a technikusi képzés szakmai követelményeit, majd a 13. évfolyam végén az érettségivel együtt 5 0612 12 02 számú “Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus” technikusi oklevelet szereznek.

Iskolánkban tehát 5 év alatt:

 • érettségi bizonyítvány és   
 • technikusi oklevél szerezhető.

Úgy gondolom, iskolánk rendelkezik mindazokkal a tárgyi, technikai feltételekkel, valamint munkáját lelkiismeretesen végző szakképzett oktatói állománnyal, amely lehetővé teszi a színvonalas képzést.

Legtehetségesebb diákjaink országos tanulmányi versenyeken (országos 1., 3. és 6. helyezés elméleti közgazdaságtanból; 3. helyezés vállalkozási ismeretekből; 1., 3., 4., 6.,  helyezések a pénzügyi-számviteli ügyintézők, 2. helyezés gazdasági informatikusok OKJ-s versenyén) értek, érnek el kimagasló sikereket. 

2006 óta ÖKO-iskolaként különös figyelmet fordítunk a környezettudatos életvitel és magatartás-formák kialakítására. 

Mindezeken túl erősségünknek tartjuk a derűs iskolai légkört, a hangulatos rendezvényeket, a méltó megemlékezéseket történelmi sorsfordulóinkról és színvonalas ünnepeinket.

Iskolánkba történő felvétel módja:

A felvételről magyar nyelvből (max 50 pont) és matemetikából (max 50 pont) megírt központi írásbeli eredménye valamint az általános iskolából hozott pontok együttes összege alapján alapján döntünk.

A hozott pontok száma is maximum 50 lehet, amely a 7. osztály év vége, valamint a 8. osztály első félév eredményeiből tevődik össze a következő tantárgyak érdemjegyei alapján: matematika, irodalom, nyelvtan, történelem és idegen nyelv.

Pályaválasztási Nyílt Napjaink:

                                                   2022. november 14-15.

A tájékoztató anyagainkat elküldjük térségünk általános iskoláiba. Ezen a honlapunkon, valamint iskolánk facebook oldalán (KSZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum) folyamatosan tájékozódhatnak a képzési kínálatunkról. 

Sikeres pályaválasztást kívánok!

Fehérgyarmat, 2022. szeptember 28.

Macsi Gyula
igazgató