Hírek

Posted in Felvételi

Ideiglenes felvételi rangsor 2019

Közgazdasági ágazat

Sorszám
Oktatási azonosítóRangsor

1.       

73255230205

2.

2.       

73227047228

37.

3.       

72521435863

46.

4.       

72520489180

16.

5.       

72520034814

23.

6.       

72520033755

48.

7.       

72519447437

9.

8.       

72519445290

31.

9.       

72519444892

17.

10.   

72519440946

18.

11.   

72519439847

8.

12.   

72519439669

49.

13.   

72519130110

47.

14.   

72517433138

41.

15.   

72517220818

25.

16.   

72517218435

3.

17.   

72517209104

36.

18.   

72517207128

26.

19.   

72517205704

4.

20.   

72517204574

38.

21.   

72517196006

21.

22.   

72517194905

34.

23.   

72517194324

33.

24.   

72517192393

22.

25.   

72509599426

50.

26.   

72509594152

10.

27.   

72509593600

11.

28.   

72509593333

32.

29.   

72509592354

19.

30.   

72509590752

1.

31.   

72483873908

30.

32.   

72463288114

51.

33.   

72463273659

43.

34.   

72458128989

39.

35.   

72458120944

6.

36.   

72458119193

15.

37.   

72458114571

35.

38.   

72457921889

28.

39.   

72456878667

7.

40.   

72456742453

44.

41.   

72456499155

13.

42.   

72449703606

24.

43.   

72446572396

5.

44.   

72444059315

27.

45.   

72437020277

14.

46.   

72437018887

42.

47.   

72436306912

12.

48.   

72436306117

20.

49.   

72434085296

40.

50.   

72429295793

29.

51.   

72428719417

45.

Ügyvitel ágazat

 Sorszám Oktatási azonosító Rangsor

1.       

84327912503

47.

2.       

73255230205

2.

3.       

73227047228

35.

4.       

72524522550

43.

5.       

72520034814

13.

6.       

72520033755

60.

7.       

72520025860

46.

8.       

72520024649

62.

9.       

72519447437

5.

10.   

72519445290

24.

11.   

72519439847

4.

12.   

72519439669

63.

13.   

72519124632

45.

14.   

72519122137

31.

15.   

72517433138

41.

16.   

72517428906

66.

17.   

72517427785

40.

18.   

72517427159

30.

19.   

72517218435

3.

20.   

72517208831

32.

21.   

72517204574

37.

22.   

72517203559

64.

23.   

72517196641

26.

24.   

72517196006

12.

25.   

72509596934

54.

26.   

72509594152

6.

27.   

72509593600

7.

28.   

72509593333

25.

29.   

72509592354

11.

30.   

72509590752

1.

31.   

72483876211

51.

32.   

72483873908

23.

33.   

72465687931

19.

34.   

72463274914

58.

35.   

72463274413

65.

36.   

72463273659

44.

37.   

72463272428

27.

38.   

72460762078

9.

39.   

72458128989

38.

40.   

72458127391

15.

41.   

72458124442

21.

42.   

72458119193

10.

43.   

72458116389

55.

44.   

72458114571

29.

45.   

72458105115

69.

46.   

72456969645

16.

47.   

72456879403

61.

48.   

72456651072

68.

49.   

72456499440

50.

50.   

72456498603

53.

51.   

72456498078

52.

52.   

72456497526

59.

53.   

72456495352

28.

54.   

72456495100

33.

55.   

72452001777

20.

56.   

72449703061

17.

57.   

72444059988

67.

58.   

72444059315

18.

59.   

72439135935

14.

60.   

72437020277

8.

61.   

72437018887

42.

62.   

72434091990

56.

63.   

72434085296

39.

64.   

72434084566

49.

65.   

72434083451

34.

66.   

72429309271

70.

67.   

72429295793

22.

68.   

72428719417

48.

69.   

72428715768

36.

70.   

72363604810

57.

 

Informatika ágazat

SorszámOktatási azonosítóRangsor

1.       

84327924845

51.

2.       

72524522550

37.

3.       

72520491447

26.

4.       

72520031812

54.

5.       

72519450165

72.

6.       

72519439847

6.

7.       

72519439669

60.

8.       

72519431885

8.

9.       

72519429635

9.

10.   

72519427908

7.

11.   

72519124632

39.

12.   

72519120965

2.

13.   

72519081965

64.

14.   

72519076437

65.

15.   

72517433138

36.

16.   

72517428906

63.

17.   

72517427785

35.

18.   

72517427159

25.

19.   

72517426536

48.

20.   

72517220818

16.

21.   

72517213546

49.

22.   

72517212816

29.

23.   

72517209104

28.

24.   

72517208072

41.

25.   

72517204574

31.

26.   

72517202168

20.

27.   

72517198806

3.

28.   

72517196006

13.

29.   

72517194905

23.

30.   

72516116913

47.

31.   

72509594288

56.

32.   

72509594152

10.

33.   

72509593333

22.

34.   

72509590752

1.

35.   

72465688429

15.

36.   

72463288114

69.

37.   

72463274914

53.

38.   

72458128989

32.

39.   

72458127391

17.

40.   

72458125548

61.

41.   

72458122466

46.

42.   

72458119193

12.

43.   

72458116389

52.

44.   

72458114571

24.

45.   

72458105115

68.

46.   

72456879403

57.

47.   

72456878667

5.

48.   

72456742453

38.

49.   

72456654735

4.

50.   

72456652267

11.

51.   

72456499440

45.

52.   

72456498971

18.

53.   

72456498603

50.

54.   

72456495100

27.

55. 72456489838 59.

56.   

72453071023

67.

57.   

72452001777

21.

58.   

72450678130

70.

59.   

72449703606

14.

60.   

72449703061

19.

61.   

72449702841

34.

62.   

72449699049

43.

63.   

72449691953

62.

64.   

72436307535

44.

65.   

72436305441

58.

66.   

72434090939

40.

67.   

72434085296

33.

68.   

72434084566

42.

69.   

72434083451

30.

70.   

72428722047

55.

71.   

72428717431

66.

72.   

72370697687

71.

 

Posted in Petőfi hetek

Petőfi-hetek programja 2019

Posted in Törpgazdász

TÖRPGAZDÁSZ ERŐPRÓBA DÖNTŐJE

TÖRPGAZDÁSZ ERŐPRÓBA DÖNTŐJE

2019 február 7-én délután tartottuk a TÖRPGAZDÁSZ erőpróba döntőjét. A háromfordulós online elődöntőben legjobban teljesítő hat csapat vehetett részt a közel másfélórás megmérettetésen, ahol különféle játékos közgazdasági feladatokat kellett megoldani az általános iskolásoknak.

A vetélkedő győztese a Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Törp Tudósok nevű csapata lett. A csapat tagjai: Nagy Evelin, Tóth Rebeka, Ujfalusi Kovács Viktória.
Felkészítőjük: Nagy Ervinné

Második helyezés ért el a Fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola Brit Tudósok nevű csapata. A csapat tagjai: Orbán Sándor, Rádi Vivien, Hegyes Bettina. Felkészítőjük: Kertész Ildikó

A harmadik helyezett a Cégénydányádi Általános Iskola Szamosmenti Zsiványok nevű csapata lett. A csapat tagjai: Biró Kristóf, Bíró Áron, Baranyi István. Felkészítőjük: Szabó József.

A helyezettek, az édességek és az apróbb tárgynyereményeken felül az elért pontszámuk 500 szorosát kapták meg készpénzben, melynek pénzügyi fedezetét iskolánk Szakmai Megújulásért Alapítványa biztosította. A helyezést el nem érő csapatok is egységes pénzjutalomban részesültek.

Posted in ingyenes képzés

Ingyenes angol képzés – kezdő, közép-haladó és haladó szinteken

A Kisvárdai SZC a GINOP- 6.1.3-17 pályázat keretében ingyenes angol nyelvi képzést hirdet az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésének céljából.


A képzés kezdő, közép-haladó és haladó szinteken valósul meg.
A képzés óraszáma: 120 óra
A képzés ütemezése: 2×4óra / hét
A képzés kezdésének időpontja: 2019. 01. 07.

Posted in álláshirdetés

Álláshirdetés – idegennyelvtanár (angol-bármilyen szakos tanár)

Kisvárdai Szakképzési Centrum

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági, Informatikai és Ügyviteli Szakgimnáziuma idegennyelvtanár (angol-bármilyen szak) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tantárgyfelosztás szerinti angol nyelvi órák tartása 9-12. évfolyamig

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 323/2013(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

egyetem vagy főiskola, nyelvtanár vagy a tantárgyaknak megfelelő szakos tanár,,

  • Magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
  • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Macsi Gyula tagintézményvezető nyújt, a 44 364 447 –es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kisvárda Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC/161/1144/2018 , valamint a munkakör megnevezését: idegennyelvtanár (angol-bármely szak).

A pályázat elbírálásának módja:

A benyújtott pályázatokról a tagintézmény-vezető javaslatának figyelembevételével a főigazgató dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti. A kiíró nem vállal semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni.

A munkáltatóval kapcsolatban további informácót a www.kisvardaiszc.hu honlapon szerezhet.