Hírek

Posted in pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – „IRÁNY A FELSŐOKTATÁS”

A Szakmai Megújulásért Alapítvány pályázatot hirdet „IRÁNY A FELSŐOKTATÁS” elnevezéssel a Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum  5/13. évfolyamos diákjai részére.

A pályázat célja:

Segítséget nyújtani egy olyan végzős diákunknak, aki számára tehetsége és szorgalma mellett pusztán a nehéz anyagi körülményei jelentik az egyetlen akadályt a továbbtanulás révén elérhető céljai megvalósításában. A sikeres pályázót egy éven keresztül ösztöndíj formájában kívánjuk támogatni, amit a felsőfokú tanulmányaival kapcsolatos kiadásaira fordíthat.

Pályázati feltételek:

Azon szakképző évfolyamon végzős (5/13-os) tanulók pályázhatnak, akik

  • a 2021-es általános felsőoktatási felvételi eljárás során felvételt nyertek valamely magyarországi felsőoktatási intézmény alapképzési (BA/BSC), vagy osztatlan képzési szakára, nappali munkarendű képzésre,

  • nehéz anyagi körülmények között élnek, így szociálisan rászorultak.

Az elnyerhető ösztöndíj:

A sikeres pályázó abban az esetben, ha felsőfokú tanulmányait nappali munkarendben megkezdi, akkor 2021 szeptemberétől egy éven keresztül havi nettó 50 000 Ft-ot kap. Így az elnyerhető ösztöndíj teljes összege: 12*50 000 Ft = 600 000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 04.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szakmai Megújulásért Alapítvány címére (4900, Fehérgyarmat Május 14. tér 16.) történő megküldésével, vagy zárt borítékban személyesen az iskola titkárságán. (A borítékra mindkét esetben kérjük ráírni: „IRÁNY A FELSŐOKTATÁS” pályázat)

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 11.

A nyertes pályázóval az Alapítvány „Ösztöndíj-támogatási szerződést” köt.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
  • A felsőoktatási intézménybe történő felvételt igazoló dokumentum másolata,
  • Tanulmányi versenyeken elért eredményeket igazoló dokumentumok másolata,
  • Nyelvvizsga bizonyítványok másolata,
  • A pályázóval egy háztartásban élők rendszeres, illetve eseti jövedelmét igazoló munkáltatói igazolások,
  • A pályázót megillető szociális ellátások összegét megállapító hatósági határozat(ok) másolata

Pályázati adatlap letöltése

Posted in ingyenes képzés

INGYENES VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ KÉPZÉS A PETŐFIBEN ESTI MUNKARENDBEN!

Az ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
A szakma azonosító száma: 04115002
Jelentkezési feltétel:
– érettségi bizonyítvány

Képzési idő: előképzettségtől függ

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:
– A vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember önállóan és teljeskörűen végzi egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait.
– A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítja egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat.
– Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez.
– Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít.
– Összeállítja egy vállalkozás beszámolóját.
– Elvégzi a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat.
– Értelmezi, kezeli és feldolgozza a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.
– Kapcsolatot tart -szükség esetén -a hatóságokkal, ismeri az alapvető eljárási szabályokat.
– Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és ezek lebonyolításához segítséget nyújt.
– Követi és nyitott a technikai-gazdasági fejlődésre, képes a vállalati folyamatok értelmezésére és számviteli leképezésére.

– Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

Megfelelő szakmai előképzettség esetén egyes modulokból felmentés kapható a mellékelt táblázat szerint!
Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet:
Bővebb felvilágosítás a 44/364-447-es telefonszámon, vagy privát üzenetben kérhető!
Posted in ingyenes képzés

INGYENES SZAKMAJEGYZÉK SZERINTI PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS A PETŐFIBEN NAPPALI ÉS ESTI MUNKARENDBEN IS!

Az ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
A szakma azonosító száma: 5 0411 09 01
NAPPALI TAGOZATON
Jelentkezési feltétel:
– érettségi bizonyítvány
– 25 év alatti életkor
Képzési idő: 2 év
– ösztöndíj és pályakezdési támogatás jár
– a képzés technikusi vizsgával zárul, ami emelt szintű érettséginek minősül
– 20 éves korig családi pótlék és családi adókedvezmény jár
ESTI TAGOZATON
Jelentkezési feltétel:
– érettségi bizonyítvány
Képzési idő: 2 év

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
• Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és adatbázisok segítségével az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügyintézői feladatokat végez, adóbevallást készít.
• Elvégzi a gazdálkodó szervezet adó- és járulékfizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat.
• Szóban és írásban a kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatójával.
• A szabályoknak megfelelően intézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki- és befizetéseket, valamint az utalásokat.
• Nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, megrendeléseket és szerződéseket.
• Egyezteti a bejövő és kimentő számlákat.
• A pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez.
• Összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához szükséges adatokat és információkat, amelyre alapozva statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket készít.
• Szakmai irányítással befektetési döntések, vállalkozásfinanszírozási feladatok adminisztratív teendőit végrehajtja.
• Kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi szolgáltatások alkalmazásának.
• Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

A legjellemzőbb betölthető munkakörök:
FEOR-szám FEOR megnevezése
3611 Pénzügyi ügyintéző
3614 Számviteli ügyintéző
4121 Könyvelő (Analitikus)
4122 Bérelszámoló
4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
4129 Egyéb számviteli foglalkozású
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó
4136 Iratkezelő, irattáros
Jelentkezni az alábbi űrlapok kitöltésével lehet:
NAPPALI MUNKARENDŰ KÉPZÉSRE:
ESTI MUNKARENDŰ KÉPZÉSRE:
Bővebb felvilágosítás a 44/364-447-es telefonszámon, vagy privát üzenetben kérhető!

 

Posted in Iskolatörténeti siker

Újabb iskolatörténeti siker az ÁSZÉV-en ügyvitelből

Az Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak versenyének döntőjében (ÁSZÉV) irodai ügyviteli ismeretek tantárgyból Fóri Petra, iskolánk 12.a osztályos tanulója országos 3. helyezést ért el!
 
Felkészítő tanárok:
Bakosné Kajus Nikoletta
Lakatos Mariann
Tóth Ervinné
 
Teljesítményükhöz szívből gratulálunk!!!

 

Posted in ÁSZÉV

Siker az ÁSZÉV-en közgazdasági ismeretekből

Az Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak versenyének döntőjében (ÁSZÉV) közgazdasági ismeretekből, az 59 bejutott diák közül Fábián Katalin, iskolánk 12.a osztályos tanulója 39. helyen végzett.
 
Felkészítő tanárok:
Diószegi Erzsébet
(gazdasági-jogi ismeretek)

Fekete Tibor (számvitel)
Dr. Rozsályiné Kosztya Erika
 (pénzügy,statisztika)
Póti Tamás (adózás)
 
Teljesítményükhöz szívből gratulálunk!