Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Pénzügyi-számviteli ügyintéző technikusi képzés

 • Ágazat: Gazdálkodás és menedzsment
 • Szakma azonosító: 5 0411 09 01
 • A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
 • A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
 •  A képzési idő: 5 év

A technikus képzésről

A technikum 5 éves képzési idejű intézmény:

 • A 9-10. évfolyamon az általános műveltséget megalapozó oktatás mellett ágazati alapozó képzés is folyik, amely ágazati alapvizsgával zárul.
 • A 11-13. évfolyamon az általános érettségire történő felkészítés mellett már a tanuló által választott szakmára specializált szakmai képzés folyik.
 • A évfolyam végén csak három kötelező tantárgyból (magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika) tesznek a tanulók előrehozott érettségi vizsgát.
 • A technikumi képzés a 13.  évfolyam végén zárul, ahol a fiatalok:
  • technikusi szakképesítést szereznek, amely egyben emelt szintű érettségi vizsgának minősül,
  • idegen nyelvből is érettségizve általános érettségi bizonyítványt szereznek.
 • A kötelező érettségi vizsgatárgyakból az érettségi vizsgakövetelmények egységesek, továbbra sincs külön gimnáziumi illetve technikumi érettségi, a követelményszint azonos.
 • Az állam a technikumi tanulmányokat törvényben garantált mértékű ösztöndíjrendszerrel támogatja:
  • a 9-10. évfolyamon a tanulók egységes ágazati alapösztöndíjban részesülnek (havi összege a minimálbér 5%-a)
  • a 11-13. évfolyamon a diákok tanulmányi eredményük függvényében szakképzési ösztöndíjban részesülnek (havi összege a minimálbér 5-35%-a)
  • a hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult tanuló szociális ösztöndíjban is részesülhet
   (havi összege a minimálbér 20%-a)

a technikusi oklevelet szerzett tanuló egyszeri pályakezdési juttatásban részesül (a szakmai vizsga eredményétől függően a minimálbér 80-180%-a)

A technikum elvégzése után a fiatal lehetőségei:

 • A technikusi oklevél birtokában elhelyezkedik a munkaerőpiacon;
 • A technikusi oklevél és az érettségi bizonyítvány birtokában az adott ágazatnak megfelelő szakirányban továbbtanul (akár külön felvételi vizsga nélkül) felsőoktatási intézményben;
 • Az érettségi bizonyítvány birtokában továbbtanul nem szakirányú felsőoktatási intézményben

A szakképesítés munkaterületének leírása:

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.