Hírek

Posted in Felvételi

Iskolánkba történő jelentkezés

Kedves Nyolcadikos Diákok!

Iskolánkba történő jelentkezés feltétele ettől a tanévtől a központi írásbeli felvételi megírása magyar nyelvből  és matematikából.

Az Oktatási Hivatal közzétette a központi felvételi vizsgát tartó középiskolák hivatalos listáját és felvételi tájákoztatóját (ide kattintva elérhető)

Amennyiben a Petőfiben szeretnétek továbbtanulni 2022. december 02-ig az iskolánkba el kell küldenetek a kitöltött és aláírt központi írásbeli vizsgára történő jelentkezési lapot.

Természetesen arra is van lehetőség, ha másik, felvételi vizsgát tartó középiskolában írjátok meg a felvételit, hiszen a dolgozat az ország összes középiskolájában egységes.

Sikeres felvételit kívánok!

Macsi Gyula

igazgató 

Posted in nyílt tanítási nap

NYÍLT NAPOK A PETŐFIBEN

Posted in Erasmus+ Open cafe

Hazaérkeztek diákjaink Lengyelországból

Haza érkezett Lengyelországból a 13 informatika ágazaton tanuló diákunk és kísérő tanáraik, akik az Erasmus+ program keretében három hetes szakmai gyakorlaton vettek részt. Az Európai Unió által támogatott rövid távú mobilitási programok célja a szakmai ismeretek bővítésén túl a tanulók tanulás iránti motivációjának erősítése, a vállalkozói készség fejlesztése, érzékenyítés és nem utolsó sorban az idegennyelvi kommunikációs készség fejlesztése.
Tanulóink az általuk választott szakiránynak megfelelő szakmai feladatokat végeztek, számítógépek beállításával, javításával, programozással, weboldal szerkesztésével foglalkoztak. Munkájukkal az ukrajnai menekülteket is segítették, hiszen a helyiek által felajánlott használt számítógépek átvizsgálásába, feljavításába is bekapcsolódtak. Kint tartózkodásuk alatt angol nyelven tudtak kommunikálni.
A szakmai programokon túl az Open Café rendezvényeit is látogatták. Itt nem csak a helyiekkel, hanem az ott élő és ott tartózkodó külföldiekkel vitattak meg különböző aktuális társadalmi témákat, mint például a siker, vagy a diszkrimináció. A fogadó cég által szervezett szabadidős és kulturális programok nyelve is az angol volt.

A mobilitás pozitív tapasztalatának köszönhetően októbertől iskolánkban is szervezünk az Open Café-hoz hasonló, angol kommunikációs készségeket fejlesztő kötetlen foglalkozásokat, melyre életkortól függetlenül mindenkit szívesen várunk.

Posted in Erasmus+

Erasmus+ Lengyelországban

Diákjaink az Erasmus+ program keretein belül Lengyelországban Rzesow városában teljesítettek szakmai gyakorlatot.
A három hetes gyakorlat során a résztvevők csoportbontásban dolgoztak. Az egyik csoport a Word Press segítségével weboldalt fejlesztett INPRO-nál, míg a többiek az EKO TECH LAB-nál számítógépek javításával és karbantartásával foglalkoztak, melyeket aztán a rászorulóknak adományoznak.

Posted in álláshirdetés

Álláshirdetés

Iskolánk, a Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum a 2022/2023-as tanévtől INFORMATIKUS OKTATÓT keres:

Elvárt végzettség:
Informatika szakos tanár, vagy
Mérnök informatikus végzettség
A munkaviszony időtartama:
Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszony
A munkakör keretében ellátandó feladatok:
A meghirdetett oktató munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, szakmai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően – elsősorban szakmai informatika tárgykörhöz (hardver, hálózat) tartozó tárgyak oktatása. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

Az állással kapcsolatban bővebb felvilágosítást Macsi Gyula igazgató úr nyújt az alábbi telefonszámon: 06 20 497 1041