Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

 • Ágazat: Informatika és távközlés
 • Szakma azonosító: 5 0613 12 03
 • A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
 • A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
 • Képzési idő: 5 év

A technikus képzésről

A technikum 5 éves képzési idejű intézmény:

 • A 9-10. évfolyamon az általános műveltséget megalapozó oktatás mellett ágazati alapozó képzés is folyik, amely ágazati alapvizsgával zárul.
 • A 11-13. évfolyamon az általános érettségire történő felkészítés mellett már a tanuló által választott szakmára specializált szakmai képzés folyik.
 • A évfolyam végén csak három kötelező tantárgyból (magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika) tesznek a tanulók előrehozott érettségi vizsgát.
 • A technikumi képzés a 13.  évfolyam végén zárul, ahol a fiatalok:
  • technikusi szakképesítést szereznek, amely egyben emelt szintű érettségi vizsgának minősül,
  • idegen nyelvből is érettségizve általános érettségi bizonyítványt szereznek.
 • A kötelező érettségi vizsgatárgyakból az érettségi vizsgakövetelmények egységesek, továbbra sincs külön gimnáziumi illetve technikumi érettségi, a követelményszint azonos.
 • Az állam a technikumi tanulmányokat törvényben garantált mértékű ösztöndíjrendszerrel támogatja:
  • a 9-10. évfolyamon a tanulók egységes ágazati alapösztöndíjban részesülnek (havi összege a minimálbér 5%-a)
  • a 11-13. évfolyamon a diákok tanulmányi eredményük függvényében szakképzési ösztöndíjban részesülnek (havi összege a minimálbér 5-35%-a)
  • a hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult tanuló szociális ösztöndíjban is részesülhet
   (havi összege a minimálbér 20%-a)

a technikusi oklevelet szerzett tanuló egyszeri pályakezdési juttatásban részesül (a szakmai vizsga eredményétől függően a minimálbér 80-180%-a)

A technikum elvégzése után a fiatal lehetőségei:

 • A technikusi oklevél birtokában elhelyezkedik a munkaerőpiacon;
 • A technikusi oklevél és az érettségi bizonyítvány birtokában az adott ágazatnak megfelelő szakirányban továbbtanul (akár külön felvételi vizsga nélkül) felsőoktatási intézményben;
 • Az érettségi bizonyítvány birtokában továbbtanul nem szakirányú felsőoktatási intézményben

A szakképesítés munkaterületének leírása:

A Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus olyan szakember, aki képes webes-, asztali- és mobilalkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. 

A webfejlesztési és kódolási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi munkatársával. 

Önállóan elvégzi a rábízott részfeladatokat, használja a csoportmunkát támogató fejlesztői- és verziókezelő eszközöket. 

Munkája során jelentkező problémákat önállóan oldja meg webes kereséssel és internetes tudásbázisok használatával. 

Az új technológiák alkalmazására nyitott, tudását folyamatosan fejleszti. 

Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.