Programkövetelmény szerinti képzés

INGYENES VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ KÉPZÉS A PETŐFIBEN ESTI MUNKARENDBEN!

Az ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
A szakma azonosító száma: 04115002
Jelentkezési feltétel:
– érettségi bizonyítvány

Képzési idő: előképzettségtől függ

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:
– A vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember önállóan és teljeskörűen végzi egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait.
– A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítja egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat.
– Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez.
– Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít.
– Összeállítja egy vállalkozás beszámolóját.
– Elvégzi a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat.
– Értelmezi, kezeli és feldolgozza a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.
– Kapcsolatot tart -szükség esetén -a hatóságokkal, ismeri az alapvető eljárási szabályokat.
– Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és ezek lebonyolításához segítséget nyújt.
– Követi és nyitott a technikai-gazdasági fejlődésre, képes a vállalati folyamatok értelmezésére és számviteli leképezésére.

– Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

Megfelelő szakmai előképzettség esetén egyes modulokból felmentés kapható a mellékelt táblázat szerint!