Pénzügyi-számviteli ügyintéző esti

Pénzügyi-számviteli ügyintéző technikusi képzés

  • Ágazat: Gazdálkodás és menedzsment
  • Szakma azonosító: 5 0411 09 01
  • A képzési idő: 2 év
  • Bemeneti követelmény: érettségi bizonyítvány

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):

A szakképesítés munkaterületének leírása:

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. 

A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. 

Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

Tudnivalók

Az új szakképzési törvény értelmében a korábbi OKJ helyébe a szakmajegyzék lépett, mely azokat az alapszakmákat tartalmazza, melyek csak iskolarendszerben oktathatók.

A törvény mindenki számára biztosítja 2 szakma ingyenes megszerzését iskola-rendszerben. 

A 2. szakma kizárólag felnőttképzés keretében szerezhető meg.

– A képzés iskolarendszerű, ingyenes, felnőttképzési jogviszony keretében történik.

– Időtartama 2 tanév.

– A képzésre történő jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány.