Posted in álláshirdetés

Álláshirdetés

Iskolánk, a Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum a 2022/2023-as tanévtől INFORMATIKUS OKTATÓT keres:

Elvárt végzettség:
Informatika szakos tanár, vagy
Mérnök informatikus végzettség
A munkaviszony időtartama:
Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszony
A munkakör keretében ellátandó feladatok:
A meghirdetett oktató munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, szakmai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően – elsősorban szakmai informatika tárgykörhöz (hardver, hálózat) tartozó tárgyak oktatása. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

Az állással kapcsolatban bővebb felvilágosítást Macsi Gyula igazgató úr nyújt az alábbi telefonszámon: 06 20 497 1041

Posted in álláshirdetés

Álláshirdetés – idegennyelvtanár (angol-bármilyen szakos tanár)

Kisvárdai Szakképzési Centrum

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági, Informatikai és Ügyviteli Szakgimnáziuma idegennyelvtanár (angol-bármilyen szak) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tantárgyfelosztás szerinti angol nyelvi órák tartása 9-12. évfolyamig

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 323/2013(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

egyetem vagy főiskola, nyelvtanár vagy a tantárgyaknak megfelelő szakos tanár,,

  • Magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
  • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Macsi Gyula tagintézményvezető nyújt, a 44 364 447 –es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kisvárda Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC/161/1144/2018 , valamint a munkakör megnevezését: idegennyelvtanár (angol-bármely szak).

A pályázat elbírálásának módja:

A benyújtott pályázatokról a tagintézmény-vezető javaslatának figyelembevételével a főigazgató dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti. A kiíró nem vállal semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni.

A munkáltatóval kapcsolatban további informácót a www.kisvardaiszc.hu honlapon szerezhet.