Tájékoztatás!

Kedves Diákjaink!

A Kormány 1102/2020. (III.14.) Korm. határozata értelmében 2020. március 16-tól iskolánkban az oktatás tantermen kívüli, digitális munkarend szerint fog folyni. 

E munkarend szerinti oktatás megszervezésével, folytatásával kapcsolatban az osztályfőnökeitek, a szaktanáraitok elektronikus elérhetőségek segítségével (e-kréta rendszer; e-mail; facebook) részletesen tájékoztatni fognak benneteket. 

Hangsúlyozom, hogy nem tanítási szünet lesz, hanem továbbra is oktatunk, számonkérünk csak ezt nem tantermi keretek között, hanem a digitális lehetőségeket használva végezzük.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy a tanévet valamennyi évfolyamunk vonatkozásában eredményesen tudjuk befejezni, a 12. évfolyam az érettségi vizsgára, a szakképző évfolyam a szakképesítő vizsgára sikeresen fel tudjon készülni. 

Kérek minden diákunkat, hogy folyamatosan figyeljétek a digitális oktatásunkkal kapcsolatosan az elektronikus elérhetőségeiteket és legyetek abban partnerek, hogy az oktatás – lehetőségekhez képest – zavartalanul és eredményesen folytatódjon.

Macsi Gyula
igazgató