Szakképzés


Iskolánk a 2017/18-es tanév szakképzési évfolyamára a következő szakképzések indítását tervezi:

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ: 54 344 01)

A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01

Emelt szintű szakképzés

A képzési idő: 2 év

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):

Pénzügyi asszisztens Folyószámla könyvelő
Pénzügyi koordinátor Forgalmi könyvelő
Pénzügyi referens Gépkönyvelő
Pénztáros Készletkönyvelő
Számlaellenőr Kontírozó könyvelő
Bérszámfejtő Könyvelői adminisztrátor
Bérügyi adminisztrátor Leíró könyvelő
Főkönyvi könyvelő Vállalati pénztáros
Pénztáros Főkönyvi munkatárs
Pénzügyi nyilvántartó Számviteli előadó
Számlázási ügyintéző Analitikus könyvelő
Számviteli adminisztrátor Iratkezelő
Banki könyvelő

A szakképesítés munkaterületének leírása:

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.


A szakképesítés szakmai követelménymoduljai:

10145-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása
10148-12 Könyvelés számítógépen
10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai
10150-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok
11501-12 Projektfinanszírozás
11502-12 Projektfolyamatok követése
11498-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Gazdasági informatikus (OKJ: 54 481 02)

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02

Emelt szintű szakképzés

A képzési idő: 2 év

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):

Folyamatszervező informatikus Adatbázis elemző
Információrendszer-elemző és - tervező Adatbázis fejlesztő
Informatikai elemző Adatbázis rendszergazda
Informatikai koordinátor Adatbiztonsági felelős
Informatikai tanácsadó Adatvédelmi és -biztonsági felelős
Rendszer koordinátor (informatikai) Rendszeranalitikus (informatikai)
Adatbázis asszisztens Rendszerintegrátor (informatikai)
Számítógép programozó asszisztens Rendszerszervező (informatikai)
Rendszeradminisztrátor

A szakképesítés munkaterületének leírása:

A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információ-technológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben. Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.


A szakképesítés szakmai követelménymoduljai:

10815-12 Információtechnológiai alapok
10826-12 Szakmai életpálya építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
10821-12 Gazdasági alapok és rendszerszervezés
10822-12 Az informatika alkalmazása
11498-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Ügyviteli titkár: (OKJ: 54 346 02)

A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02

Emelt szintű szakképzés

A képzési idő: 2 év

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):

Iskolatitkár Gépíróasszisztens
Óvodatitkár ASzámítógépes szövegszerkesztő
Szerkesztőségi titkár Adatrögzítő
Színházi titkár Adatrögzítő adminisztrátor
Adminisztrációs ügyintéző Pénzintézeti adatrögzítő
Bírósági adminisztrátor Munkaügyi nyilvántartó
Bírósági írnok Munkaügyi ügyintéző
Sajtófigyelő adminisztrátor Iktatásirányító
Szállodai adminisztrátor Irodai ügyvitel-irányító

A szakképesítés munkaterületének leírása:

Számítógépes adatbeviteli feladatokat végez, számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmaz. Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezel, használ. Ügyintézői és leíró feladatokat végez magyar és egy idegen nyelven. Külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel, tárol. . Feladatkörében önállóan PR tevékenységet végez. Szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervez magyar és egy idegen nyelven. Ellátja a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat, valamint a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat


A szakképesítés szakmai követelménymoduljai:

10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok
10067-12 Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés
10070-12 Munkahelyi kommunikáció
10071-12 Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven
10073-12 Titkári ügyintézés
10072-12 Rendezvény- és programszervezés
11498-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Letölthető jelentkezési lap:


Tudnivalók a tervezett szakképesítésekről:


1. A képzések iskolarendszerű nappali képzések, Időtartamuk: előképzettség nélkül 2 tanév, előképzettséggel 1 tanév.

2. A képzésekre történő jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány, 21 év alatti életkor.

3. Valamennyi képzés az új OKJ-ban szereplő emelt szintű szakképesítés./

4. Képzésekre jelentkezés határideje: 2017. augusztus 01.

5. A képzés időtartama alatt a tanulók tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, tehát minden olyan kedvezmény megilleti őket, mint rendes korú társaikat. (Utazási kedvezmény, iskoláztatási támogatás stb.)

6. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a tanulók számára az első szakképesítés megszerzése ingyenes.

7. A tanulók számára étkezés és kollégiumi elhelyezés biztosított.


(Bővebb felvilágosítás a képzésekről a 44/364-447-es telefonon, Losoncziné Ujfalusi Mária gyakorlati oktatási vezetőtől.)