Posted in Petőfi hetek

Petőfi-hetek programja 2019

Posted in Törpgazdász

TÖRPGAZDÁSZ ERŐPRÓBA DÖNTŐJE

TÖRPGAZDÁSZ ERŐPRÓBA DÖNTŐJE

2019 február 7-én délután tartottuk a TÖRPGAZDÁSZ erőpróba döntőjét. A háromfordulós online elődöntőben legjobban teljesítő hat csapat vehetett részt a közel másfélórás megmérettetésen, ahol különféle játékos közgazdasági feladatokat kellett megoldani az általános iskolásoknak.

A vetélkedő győztese a Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Törp Tudósok nevű csapata lett. A csapat tagjai: Nagy Evelin, Tóth Rebeka, Ujfalusi Kovács Viktória.
Felkészítőjük: Nagy Ervinné

Második helyezés ért el a Fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola Brit Tudósok nevű csapata. A csapat tagjai: Orbán Sándor, Rádi Vivien, Hegyes Bettina. Felkészítőjük: Kertész Ildikó

A harmadik helyezett a Cégénydányádi Általános Iskola Szamosmenti Zsiványok nevű csapata lett. A csapat tagjai: Biró Kristóf, Bíró Áron, Baranyi István. Felkészítőjük: Szabó József.

A helyezettek, az édességek és az apróbb tárgynyereményeken felül az elért pontszámuk 500 szorosát kapták meg készpénzben, melynek pénzügyi fedezetét iskolánk Szakmai Megújulásért Alapítványa biztosította. A helyezést el nem érő csapatok is egységes pénzjutalomban részesültek.

Posted in ingyenes képzés

Ingyenes angol képzés – kezdő, közép-haladó és haladó szinteken

A Kisvárdai SZC a GINOP- 6.1.3-17 pályázat keretében ingyenes angol nyelvi képzést hirdet az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésének céljából.


A képzés kezdő, közép-haladó és haladó szinteken valósul meg.
A képzés óraszáma: 120 óra
A képzés ütemezése: 2×4óra / hét
A képzés kezdésének időpontja: 2019. 01. 07.

Posted in álláshirdetés

Álláshirdetés – idegennyelvtanár (angol-bármilyen szakos tanár)

Kisvárdai Szakképzési Centrum

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági, Informatikai és Ügyviteli Szakgimnáziuma idegennyelvtanár (angol-bármilyen szak) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tantárgyfelosztás szerinti angol nyelvi órák tartása 9-12. évfolyamig

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 323/2013(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

egyetem vagy főiskola, nyelvtanár vagy a tantárgyaknak megfelelő szakos tanár,,

  • Magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
  • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Macsi Gyula tagintézményvezető nyújt, a 44 364 447 –es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kisvárda Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC/161/1144/2018 , valamint a munkakör megnevezését: idegennyelvtanár (angol-bármely szak).

A pályázat elbírálásának módja:

A benyújtott pályázatokról a tagintézmény-vezető javaslatának figyelembevételével a főigazgató dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti. A kiíró nem vállal semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni.

A munkáltatóval kapcsolatban további informácót a www.kisvardaiszc.hu honlapon szerezhet.

Posted in pályaválasztás

Pályaorientációs nap

2018. november 28-án a Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági, Informatikai és Ügyviteli Szakgimnáziumában „Pályaorientációs napot” tartottak.
A nap céljának megfelelően szerepet kapott az önismeret-iskolai motiváció mellett a pályaismeret. A szakmai programokat a 2018. november 19-ei gyárlátogatás nyitotta a debreceni National Instruments-nél, mely az informatika ágazat tanulói számára adott lehetőséget a választott szakirány mélyebb megismerésére. A pályaorientációs nap keretében az iskola másik két ágazatában tanuló diákokhoz hozta közelebb a pénzügyi szakma világát Makay Tiborné, a rendezvényszervezés-ügyvitel szépségeit Sira Gáborné.
A Városi Szociális Központtól Kicska Szabolcsné adott tanácsokat a jelenlévő fiataloknak a megváltozott élethelyzetekhez való alkalmazkodáshoz. Motivációs előadásában segítségére volt Péter Sándor (PSD).
A nap záróeseménye a Nyíregyházi Egyetem tájékoztatója volt. Az egyetem képviseletében Csákné dr. Filep Judit, Mike Ádám és Tanyikné dr. Kocsis Anikó mutatták be az egyetemi életet, a felvételi eljárást. Kitértek a Matematika és Informatika Intézet és a Gazdálkodástudományi Intézet elvárásrendszerére