Kitüntetéseink

Petőfi díj

A kiemelkedő eredményt elérő, az országos tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő végzős tanuló kaphatja. Elvárás az is, hogy díjazott az iskola érdekében közösségi munkát végezzen, valamint iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport és kulturális tevékenységével járuljon hozzá az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez. Kiadására abban az esetben kerül sor, ha az adott évfolyamon van a díjra érdemes tanuló. A díj odaítéléséről a Tantestület dönt, a díjhoz kapcsolódó ösztöndíj összegét a Szakmai Megújulásért Alapítvány Kuratóriuma határozza meg. Az emlékplakett és ösztöndíj átadása a ballagáson történik.

Gacsó Díj

Iskolánk alapító igazgatója – a már elhunyt Gacsó László hozta létre 1988-ban. Jelenleg a díj pénzügyi fedezetét az első Gacsó-díjas, Váradi László közgazdász biztosítja. A díj formája: oklevél és ösztöndíj..

Gacsó Díj I.

A legjobb tanulmányi eredményt elérő végzős kapja. A díjazott személyéről a 12-es osztályfőnökök tájékoztatása alapján az igazgató dönt, az ösztöndíj összegét a Szakmai Megújulásért Alapítvány Kuratóriuma határozza meg. Több, azonos teljesítményt elérő tanuló között a díj megosztható. A díj átadása a ballagáson történik.

Gacsó Díj II.

A legjobb tanulmányi eredményt elérő 9-11-es kapja. A díjazott személyéről a 9-11-es osztályfőnökök tájékoztatása alapján az igazgató dönt, a kapcsolódó ösztöndíj összegét a Szakmai Megújulásért Alapítvány Kuratóriuma határozza meg. Több, azonos teljesítményt elérő tanuló között a díj megosztható. A díj átadása a tanévzárón történik.

Köszorús Iskolajelvény

Azok a 12-es tanulók kaphatják, akik 4 éven át jó tanulmányi eredményt értek el és példamutatóan viselkedtek. A díjazott személyéről a 12-es osztályfőnökök tájékoztatása alapján az igazgató dönt, az ösztöndíj összegét a Szakmai Megújulásért Alapítvány Kuratóriuma határozza meg. A kitüntetés átadása a ballagáson történik. A díj formája: oklevél és ösztöndíj.

Bacskó Júlia Díj

A legjobb tanulmányi eredményt elérő 9-11-es kapja. A díjazott személyéről a 9-11-es osztályfőnökök tájékoztatása alapján az igazgató dönt, a kapcsolódó ösztöndíj összegét a Szakmai Megújulásért Alapítvány Kuratóriuma határozza meg. Több, azonos teljesítményt elérő tanuló között a díj megosztható. A díj átadása a tanévzárón történik.