Beiskolázási információ

Kedves Szülők!

Minden szülő életének egyik legnehezebb, legfelelősségteljesebb időszaka az, amikor arról kell dönteni, hogy az általános iskola befejezése után hova menjen a gyerek továbbtanulni. Ez a komoly döntés – amelyet ebben a korban a szülő és a gyerek közösen hoz meg – jelentősen befolyásolhatja a gyerek későbbi életpályáját, egyáltalán egész életét. E felelősségteljes döntéshozatalhoz szeretnék a Kisvárdai SZC Petőfi Sándor Szakgimnáziuma nevében némi segítséget, támpontot nyújtani. Az új Köznevelési és a Szakképzési törvény alapjaiban újítja, változtatja meg hazánkban a közoktatás illetve a szakképzés eddigi gyakorlatát. 2016 szeptember 1-től a szakközépiskolák szakgimnáziumokká alakultak, ennek megfelelően tehát iskolánk is szakgimnázium. A szakgimnáziumi képzés 4+1 éves.

- A 9-12. évfolyamon az általános műveltséget megalapozó oktatás mellett szakképzés folyik. Ez a 4 év az érettségi megszerzésére, és az érettségihez kapcsolódó szakképesítés meg-szerzésére készít fel, valamint előkészíti a szakképzési évfolyamokon megszerezhető emelt szintű OKJ-s képesítéseket.


- A kötelező érettségi vizsgatárgyakból az érettségi vizsgakövetelmények egységesek, továbbra sincs külön gimnáziumi illetve szakgimnáziumi érettségi, a követelményszint azonos.


- 9-12. évfolyamon a közismereti oktatással párhuzamosan érettségire épülő szakképzés folyik. A tanulók az érettségi bizonyítvánnyal együtt az adott ágazatnak megfelelő szakmai érettségi vizsgát is tesznek, valamint az ágazatnak megfelelő középszintű OKJ-s szakképesítést szereznek.


- A 13. évfolyamon a szakmai képzés befejezéseként 1 év alatt emelt szintű OKJ-s szakképesítés szerezhető


- A szakmai érettségi vizsgával rendelkező tanulók részére a szakgimnáziumban a szakképzési évfolyamok száma 1, az ezzel nem rendelkező érettségizettek részére 2.


- A szakképzési évfolyamon az ágazati szakgimnáziumi végzettségre alapozott emelt szintű OKJ szakképesítések oktatása folyik.


Az emelt szintű OKJ-s képesítés megszerzése szakirányú továbbtanulás esetén a BSc képzési időt akár 2 félévvel megrövidítheti.

A fentieknek megfelelően a 2018/19-es tanévben a Kisvárdai SZC Petőfi Sándor Szakgimnázium a következő képzési struktúra indítását tervezi a 9. évfolyamon:

- 1/2 osztály Közgazdaság ágazati képzés. Az érettségivel együtt 52 345 06 számú Pályázati támogatási asszisztens végzettség szerezhető. A szakképzés a 13. évfolyamon az 54 344 01 számú Pénzügyi-számviteli ügyintéző emelt szintű OKJ-s szakma megszerzésével zárul.
Ezt követően 1 év alatt felnőttoktatás keretében Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés ráépülés szerezhető.


- 1/2 osztály Ügyvitel ágazati képzés. Az érettségivel együtt 52 841 02 számú ügyfélszolgálati ügyintéző végzettség szerezhető. A 13. évfolyamon 54 346 03 számú irodai titkár emelt szintű OKJ-s szakma megszerzésével zárul.


- 1 osztály Informatika ágazati képzés. Az érettségivel együtt 52 481 02 számú Irodai informatikus végzettség szerezhető. A 13. évfolyamon 54 481 02 számú Gazdasági informtikus vagy 54 481 06 számú Informatikai rendszerüzemeltető emelt szintű OKJ-s szakma megszerzésével zárul.


Iskolánkban tehát 4+1 év alatt:

1. érettségi bizonyítvány
2. egy középszintű OKJ-s szakma
3. egy emelt szintű OKJ-s szakma szerezhető.

Úgy gondolom, iskolánk rendelkezik mindazokkal a tárgyi, technikai feltételekkel, valamint munkáját lelkiismeretesen végző szakképzett szaktanári állománnyal, amely lehetővé teszi a színvonalas oktatást.


Legtehetségesebb diákjaink országos tanulmányi versenyeken (országos 1., 3. és 6. helyezés elméle-ti közgazdaságtanból; 3. helyezés vállalkozási ismeretekből; 1. és 5. helyezés a pénzügyi-számviteli ügyintézők OKJ-s versenyén) értek, érnek el kimagasló sikereket. Az intézmény akkreditált EBC*L vizsgaközpont, ahol az európai üzleti és vállalkozási szférában szükséges gazdasági jártasságot igazoló Egységes Európai Gazdasági Oklevél szerezhető. 2006 óta ÖKO-iskolaként különös figyelmet for-dítunk a környezettudatos életvitel és magatartás-formák kialakítására. Mindezeken túl erősségünknek tartjuk a derűs iskolai légkört, a hangulatos rendezvényeket, a méltó megemlékezéseket történelmi sors-fordulóinkról és színvonalas ünnepeinket.


Kedves Szülők!

Iskolánkba történő felvétel módja:

A felvételről az általános iskolából hozott pontok alapján felállított rangsor alapján döntünk. A hozott pontok száma maximum 50 lehet, amely a 7. osztály év végi, valamint a 8. osztály első félévi eredményeiből tevődik össze a következő tantárgyak érdemjegyei alapján: matematika, irodalom, nyelvtan, történelem és idegen nyelv

Amennyiben személyesen akar tájékozódni az iskolában folyó képzésről, szeretettel várjuk intézményünkben. Sikeres pályaválasztás kívánok!


Fehérgyarmat, 2017. október 17.


Macsi Gyula

tagintézmény-vezető